Reklamace

Zákazník má právo na uplatnění reklamace: 

Pokud se zboží poškodí během přepravy, nebo bylo v době převzetí jinak poškozeno, vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, došlo-li k záměně obsahu v zásilce, nebo zásilka nebyla kompletní, kupující má právo okamžité reklamace.  Kupující je povinen při používání zboží dodržovat kromě obecně známých pravidel, rovněž podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo v návodu k použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností. Chcete-li produkt vrátit bez udání důvodu, lze jej nepoškozený zaslat do 30 dnů zpět.

Postup reklamace:

Reklamace řešte pokud můžete emailem na: info@uber-nutrition.cz  nebo poštou na adresu Uber Nutrition Europe sro Fučíkova 17 Senec 90301

K reklamaci napište předmět: Reklamace objednávky.

Obsah reklamační zprávy by měl obsahovat: 

  • Název zboží a důvod reklamace.
  • V případě, že zboží přišlo poškozené, fotografii poškozeného zboží. 
  • Fakturu, nebo dodací list, nebo číslo objednávky, nebo jméno na které byla objednávka zasílána, abychom věděli o kterou objednávku se jedná.
  • Kontakt a adresu na kterou můžeme zaslat náhradní zboží nebo číslo účtu ve tvaru IBAN pro vrácení peněz.